123.jpg

Przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie funkcjonuje szkoła, która złożona jest z  trzech oddziałów szkolnych: szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły branżowej. Na szkołę podstawową składa się oddział łączony, w którym uczą się wychowankowie siódmej i ósmej klasy. Nasze gimnazjum ma obecnie jedną klasę. W szkole branżowej jest jedna klasa, w której wiedzę zdobywają uczniowie klasy pierwszej i drugiej.
Corocznie w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Branżowej przy ZP-MOAS organizowane są międzyklasowe rozgrywki o Puchar Dyrektora Szkół. W skład tych rozgrywek wchodzą: konkursy wiedzy z przedmiotów szkolnych, turniej tenisa stołowego i bilardu, rozgrywki w halową piłkę nożną, przeciąganie liny, konkurencje lekkoatletyczne. Uczniowie angażują się także w różnego rodzaju konkursach zewnętrznych: wiedzy, literackich, plastycznych, fotograficznych. W ramach zajęć szkolnych organizowane są różnego rodzaju wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, które w głównej mierze opierają się na współpracy z lokalnymi placówkami kulturalno- oświatowymi. Od kilku lat szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie pt. „Tydzień kolorów-antydepresyjna szkoła”, której inicjatorem jest szubiński artysta plastyk. W czasie kolorowego tygodnia odbywają się spotkania z ciekawymi ludźmi zamieszkującymi okoliczne wsie i miasteczka.  Co miesiąc odbywa się konkurs na najlepszego ucznia w nauce i zachowaniu. Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas dwóch kółek zainteresowań działających w szkole- fotograficznego i europejskiego.  Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych lub wieczornych, aby nie kolidowały z nauką w szkole.
Zarówno Dyrekcja Szkół funkcjonujących w ZP-MOAS w Szubinie, jak i nauczyciele, dbają o to, aby proces dydaktyczny był skutecznym elementem w resocjalizacji wychowanków placówki.

Do Rady Pedagogicznej należą:

- Dyrektor Szkół  mgr Wojciech Wypych uczący historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego,

- mgr Joanna Stefaniak- Szmyt – nauczycielka języka polskiego

- mgr Marta Socha- nauczycielka języka angielskiego, podstaw przedsiębiorczości i edukacji dla bezpieczeństwa,

- mgr Mieczysław Luchowski- nauczyciel matematyki, fizyki, geografii i informatyki,

- mgr Jolanta Bednarczuk- nauczycielka biologii i chemii,

- mgr Karol Roj- nauczyciel wychowania fizycznego.

Prace nauczycieli wspiera pan Piotr Mruczkowski.

 


porno porno porno porno porno porno film porno film